Kitabxana

Merlərin Razılaşmasının onlayn Kitabxanası Razılaşmanın əsas sənədləri, texniki materiallar, tematik vərəqələr, tədbirlərin hesabatları, vebinar yazıları və digər materiallar kimi geniş spektrli faydalı resurslar təklif edir.

Texniki materiallar

Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində enerji, iqlim və ətraf mühit sektorlarında bələdiyyə maliyyəsi araşdırmasına dair Yekun Hesabat

Bu hesabat, Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində bələdiyyələrdə enerji, iqlim və ətraf mühit sahələrində  investisiya çatışmazlığını araşdırır. İqlim dəyişikliyindən getdikcə artan təzyiqə görə ŞT ölkələrindəki bələdiyyələr bu sahələrdə infrastruktur layihələri üçün maliyyə və təcrübə əldə etməkdə çətinlik çəkirlər. Hesabat  inzibati ərazi təşkilatı və bank sektoruna məxsus maneələri  araşdırır. O,  enerji, iqlim və ətraf mühit sahələrində bələdiyyələrə, dövlət idarəetmə orqanalarına və gələcək bələdiyyə proqramları üçün tövsiyələr təqdim edir.

EN

Hesabat vermə qaydaları

Bu sənəd, imzalayan tərəflərə Razılaşmanın MyCovenant hesabat platformasının müxtəlif bölmələrində məlumatın necə təqdim edilməsi üzrə addım-addım təlimat verir. Sənəd, Merlərin Razılaşması Avropa Ofisi tərəfindən BTM ilə birlikdə hazırlanmışdır və Razılaşmanın hesabat vermə sistemini anlamaqda və hesabat vermə prosesini düzgün həyata keçirməkdə imzalayan tərəflərə kömək etmək məqsədini daşıyır. Təlimata praktiki tövsiyələr və faydalı mənbələrə əlavə olunur.

AM   AZ   BY   EN   GE   MD   UA

Report on typical mistakes in SEAP templates submitted by the Covenant of Mayors signatories in the Eastern Partnership region

The report is developed by the Technical Helpdesk of the CoM East based on the results of analysis of 134 SEAP templates submitted by CoM East signatories in 2018, aimed to identify and systemize typical mistakes made by signatories in the “My Covenant” platform. The purpose of this document is to inform signatories on the identified deviations and to encourage them to avoid typical mistakes in the future, thus, increasing the accuracy of online reporting.

Available only in English language.

The PubLiCity project brochure

How to modernize public lighting - a complete step-by-step guide based on the case of Polotsk City.

EN   RU

Introductory guide to the work with CoM Extranet profile

Guidebook: How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan in the Eastern Partnership Countries

Handbook for supporters of the Covenant of Mayors

A brief overview of the commitments undertaken by the associations of local and regional authorities of the countries of the Eastern Partnership and Central Asia.

Handbook for coordinators of the Covenant of Mayors

A brief overview of the commitments undertaken by the Territorial and National Coordinators of the Eastern Partnership and Central Asia.

The processes of filing and verifying the SEAP

The document describes the processes of SEAP submission and verification that are carried out by the Covenant of Mayors' Office and the Joint Research Center for the approval of the SEAP in the framework of the Covenant of Mayors Initiative.

Short guide - analysis of the overall action plan for sustainable energy development

Guidelines for the analysis of the General SEAP for Territorial Coordinators of the Covenant of Mayors

Short guide - an overall action plan for sustainable energy development

Guidelines for the development of a general SEAP for local authorities interested in preparing a joint action plan

Handbook for Signatories

A handbook for signatories who have just joined the initiative. The document describes the obligations of the signatories, the assistance that the Office of the Covenant of Mayors provides, the various stages of the obligations of the signatories.

Covenant of Mayors: an approach to the definition of emission projections based on the "conventional development" scenario for the countries of the Eastern Partnership and Central Asia

The methodology of the Covenant of Mayors - East was expanded due to the possibility of emission projections based on the "normal development" scenario, from which national coefficients for previous years were obtained. Thus, signatories are able to calculate their emissions inventory from the total amount of total emissions in the base year and their forecasts by 2020.

Reference Data Tool

The tool contains a database on national energy consumption indicators for different sectors and energy carriers for each of the 11 countries that are members of the "Covenant of Mayors-East" (CoM-East) group: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Republic of Moldova, Ukraine, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan.

It should be noted that the tool is designed to provide reference data to help you in the absence of local data. This can be especially useful for small communities where there is no system for collecting local data. To facilitate the use of the reference data tool, a guide to its use was developed, explaining the main input data, as well as the output data calculated by the tool.

Questionnaire (form) for data collection

Guidelines for reporting on SEAP implementation

Guidelines will provide an opportunity to become familiar with the reporting system of the Covenant of Mayors

Guidance on the reporting of the Covenant of Mayors on Climate and Energy

The guide was produced to assist signatories in understanding of the reporting principles under the Covenant of Mayors on Climate and Energy

Template for monitoring the implementation of the SEAP

Template of the monitoring report on SEAP implementation, which must be completed by signatories of the Covenant of Mayors

Guidelines for developing an action plan for sustainable energy development (SEAP) in the cities of the Eastern Partnership and Central Asia

The document is intended to support the signatories of the Covenant of Mayors in the process of developing the SEAP. This guide is the result of joint work between the Joint Research Center and the Covenant of Mayors' Office, with significant contributions from local and regional energy experts.

Template of SEAP

Bültenimize abunə olun