Kitabxana

Merlərin Razılaşmasının onlayn Kitabxanası Razılaşmanın əsas sənədləri, texniki materiallar, tematik vərəqələr, tədbirlərin hesabatları, vebinar yazıları və digər materiallar kimi geniş spektrli faydalı resurslar təklif edir.

Texniki materiallar

CoM-DeP: Fotoqrafın arayış kitabı - İnşaat işlərinin şəkillərini necə çəkmək

Müvafiq keyfiyyətə nəzarətin tərkib hissələrindən biri də tikinti işləri zamanı bütün alt layihələr üçün qurulmalı olan tikinti işləri prosesinin sənədləşdirilməsidir. Foto çəkiliş bunun vacib bir hissəsidir.
Dəstək Qrupu, bu təlimatlardan istifadə edərək bütün obyektlərin foto çəkilişinin təşkil olunmasını tövsiyə edir.

EN     RU

CoM-DeP: Tikinti işlərinə keyfiyyət nəzarəti və tipik qüsurlar

Bu təlimat inşaat işləri prosesində iştirak edən bütün texniki mütəxəssisləri aiddir, məsələn tikinti şirkətlərinə, sahə nəzarətçilərinə, layihə menecerlərinə və s. Bu təlimatda texniki qüsurlar barədə əsas məlumatlar verilmişdir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, hər bir layihənin konkret tikinti detalları və materialları olduğundan, hər bir layihə üçün həqiqi ehtiyaclarına uyğun olaraq tövsiyə olunan yanaşma qəbul edilməlidir.

EN     RU

 

CoM-DeP: Mərkəzləşdirilmiş istilik sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə dair texniki təlimat

Bu təlimat bələdiyyələrin və mərkəzləşdirilmiş istilik təchizatı şirkətlərinin öz müəssisələrini istehlakçılara yüksək səviyyəli xidmətlər göstərən müasir və enerji səmərəli mərkəzləşdirilmiş istilik sistemlərinə çevirmələrini təşviq etməli və imkan verməlidir.

EN     RU

 

CoM-DeP: Enerji xidməti müqavilələri - enerji qənaətli layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün təsirli bir vasitədir

Enerji xidməti şirkətlərinin (ESCO) qanunvericilik bazası və prinsipləri, enerji xidməti müqavilələrinin mexanizmləri, Ukraynada tətbiqetmə təcrübəsindən nümunələr haqqında məlumat.

UA

CoM-DeP: Ölçmə və Yoxlama Təlimatları

Dəstək Qrupu, üç tematik klaster üzrə ölçmə və yoxlama ilə bağlı bir sıra təlimatlar hazırlamışdır. Layihənin icrasından əvvəl və həyata keçirildikdən sonra istehlakı müqayisə etmək üçün alt layihələrin hər birində enerji qənaətini hesablamaq üçün mütəmadi olaraq ölçülməli və izlənilməli parametrlərin siyahısı verilmişdir.

  • Binaların istilik izolyasiyası: EN     RU
  • Mərkəzləşdirilmiş istilik sistemlərinin yenidən qurulması: EN     RU
  • Küçə işıqlandırılması: EN     RU

CoM-DeP: Texniki Nəzarət

Bu sənəd şablonları müəssisədəki aparılan işlərə texniki nəzarət prosesini sadələşdirəcəkdir. Layihə qrupu ilə texniki nəzarət mütəxəssisi arasında razılaşdırılmış tədbirlərin siyahısı, habelə tikinti şirkəti üçün müvafiq həftəlik hesabat şablonları və obyektdə görülən işlərə dair iclas protokolları ilə texniki nəzarət konsepsiyası daxildir.

EN     RU

CoM-DeP: Küçə İşıqlandırması üzrə təlimat

Təlimat ümumilikdə küçə işıqlandırma layihələrinin həyata keçirilməsində maraqlı olanlar üçün hazırlanmışdır. Küçə işıqlandırması ilə əlaqəli bütün əsas məsələləri bir yerdə, kifayət qədər detallarla bir sənəndə toplanmışdır.

EN

CoM-DeP: Texniki Təlimatlar – Binaların modernləşdirilməsi

Bu Təlimatda illik istismar xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaq və binanın hərtərəfli yüksək keyfiyyətli istilik izolyasiyası ilə modernləşdirilməsi üçün binanın tipik struktur elementlərinə texniki tələblər barədə ümumi məlumat verilir.

EN     RU

CoM-DeP: Layihənin həyata keçirilməsinə dair Təlimatl - Texniki tətbiqetmə

Təlimat nümayiş layihələrinin texniki icrası mərhələlərinin təsviri, mərhələlərin məntiqi ardıcıllığı, layihə qrupunun rolları və tapşırıqları, hər mərhələnin hesabatları və nəticələri, layihə ilə müqavilə bağlanan əmtəə / xidmətlər tədarükçülərinin və həmçinin Dəstək qrupun və Aİ nümayəndəliyinin rolu.

EN     RU

CoM-DeP: Layihələrinin İcra Təlimatı

Bu Təlimat layihə qruplarını layihə idarəçiliyində dəstəkləmək, habelə Aİ qaydaları və proseduralarına riayət etməklə layihəni necə idarə etməli və səmərəli və rasional şəkildə həyata keçirməyi daha yaxşı başa düşmək və həmçinin uyğunsuzluq risklərini minimuma endirmək üçün hazırlanmışdır.

EN     RU     Əlavə sənədlər

Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində enerji, iqlim və ətraf mühit sektorlarında bələdiyyə maliyyəsi araşdırmasına dair Yekun Hesabat

Bu hesabat, Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində bələdiyyələrdə enerji, iqlim və ətraf mühit sahələrində  investisiya çatışmazlığını araşdırır. İqlim dəyişikliyindən getdikcə artan təzyiqə görə ŞT ölkələrindəki bələdiyyələr bu sahələrdə infrastruktur layihələri üçün maliyyə və təcrübə əldə etməkdə çətinlik çəkirlər. Hesabat  inzibati ərazi təşkilatı və bank sektoruna məxsus maneələri  araşdırır. O,  enerji, iqlim və ətraf mühit sahələrində bələdiyyələrə, dövlət idarəetmə orqanalarına və gələcək bələdiyyə proqramları üçün tövsiyələr təqdim edir.

EN

Hesabat vermə qaydaları

Bu sənəd, imzalayan tərəflərə Razılaşmanın MyCovenant hesabat platformasının müxtəlif bölmələrində məlumatın necə təqdim edilməsi üzrə addım-addım təlimat verir. Sənəd, Merlərin Razılaşması Avropa Ofisi tərəfindən BTM ilə birlikdə hazırlanmışdır və Razılaşmanın hesabat vermə sistemini anlamaqda və hesabat vermə prosesini düzgün həyata keçirməkdə imzalayan tərəflərə kömək etmək məqsədini daşıyır. Təlimata praktiki tövsiyələr və faydalı mənbələrə əlavə olunur.

AM     AZ     BY     EN     GE     MD     UA

Şərq Tərəfdaşlığı bölgəsindəki Merlərin Razılaşmasını imzalayanlar tərəfindən təqdim olunan DEFP-in şablonlarında tipik səhvlər haqqında hesabat

Bu sənəd 2018-ci ildə Şərq Tərəfdaşlığı bölgəsindəki Merlərin Razılaşmasını imzalayanlar tərəfindən təqdim olunmuş 134 DEFP şablonunun təhlili nəticələrinə əsasən "Merlərin Razılaşmasını - Şərq" Aİ layihəsinin Texniki Dəstək Xidməti tərəfindən, hazırlanmışdır. Sənədin məqsədi imzalayanları aşkar edilmiş uyğunsuzluqlar barədə məlumatlandırmaq, yeni hesabatlar təqdim edərkən onlardan çəkinməsinə kömək etmək və hesabatların ümumi keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına kömək etməkdir.

EN

PubLiCity layihəsi kitabçası

Şəhər İşıqlandırmasını necə yeniləmək olar - Polotsk şəhərinin nümunəsinə əsaslanan ətraflı addım-addım təlimat.

EN    RU

CoM Extranet profili ilə işə başlamaq üçün təlimat

AM     EN     GE     RU     UA

Təlimat: Şərq Tərəfdaşlığı Ölkələrində Dayanıqlı Enerji və İqlim üzrə Fəaliyyət Planı necə hazırlanır

EN     RU

Dayanıqlı Enerji və İqlim üzrə Merlərin Razılaşması üzrə hesabatçılığa dair Təlimat

Təlimat Dayanıqlı Enerji və İqlim üzrə Merlərin Razılaşmasını imzalayanlara hesabat prinsiplərini başa düşməkdə kömək etmək üçün hazırlanmışdır.

EN     RU

DEİFP-in şablonu

EN     RU

Şərq Tərəfdaşlığı və Orta Asiya şəhərlərində Dayanıqlı enerji üzrə fəaliyyət planı (DEFP) hazırlamaq üçün Təlimat

Sənəd Merlərin Razılaşmasını imzalayanlara DEFP-ın hazırlanması prosesində dəstək vermək üçündür. Bu təlimat, Birgə Tədqiqat Mərkəzi ilə Merlərin Razılaşması Ofisi arasında və yerli və regional enerji ekspertlərin əhəmiyyətli töhfələri ilə hazırlanmışdır.

RU

DEFP həyata keçirilməsi haqqında hesabat üçün Təlimat

Təlimat Merlərin Razılaşmasının hesabat sistemi ilə tanış olmaq imkanı verir.

EN     RU

DEFP-in həyata keçirilməsinə dair monitorinq hesabatının şablonu

Merlərin Razılaşmasını imzalayanlar tərəfindən hazırlanmalı olan DEFP-in həyata keçirilməsinə dair monitorinq hesabatının şablonu.

EN

Məlumatın yığılması üçün sual dəsti (şablon)

EN     RU

İstinad məlumat aləti

Alətdə "Merlərin Razılaşması-Şərq" (CoM East) qrupunun üzvü olan 11 ölkənin hər biri üçün Azərbaycan, Belarus, Ermənistan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova Respublikası, Özbəkistan, Tacikistan, Türkmənistan və Ukrayna müxtəlif sektorlar üçün milli enerji istehlakı göstəriciləri və enerji daşıyıcıları barəsində məlumat bazası var. Qeyd etmək lazımdır ki, alət yerli məlumatlar olmadıqda sizə kömək edəcək istinad məlumatlarını təmin etmək üçün hazırlanmışdır. Bu, xüsusilə yerli məlumatların toplanması üçün bir sistem olmadığı kiçik icmalar üçün faydalı ola bilər. Alətin istifadəsini asanlaşdırmaq üçün əsas giriş məlumatlarını və alət tərəfindən hesablanan çıxış məlumatlarını izah edən təlimat hazırlanmışdır.

EN     RU 

Merlərin Razılaşması-Şərq: Şərq Tərəfdaşlığı və Mərkəzi Asiya ölkələri üçün emissiya proqnozlarının müəyyən edilməsini "ənənəvi inkişaf" ssenarisinə əsaslanan yanaşma

Merlərin Razılaşması-Şərq metodologiyası əvvəlki illər üçün milli əmsalların əldə edildiyi " ənənəvi inkişaf" ssenarisinə əsaslanan emissiya proqnozları ehtimalı sayəsində genişləndirildi. Beləliklə, imzalayanlar emissiya kadastrında baza ilində ümumi emissiyaların ümumi həcmindən və 2020-ci ilə qədər olan proqnozları hesablaya bilərlər.

EN

İmzalayanlar üçün dərslik

Təşəbbüsə yeni qoşulmuş imza edənlər üçün dərslik. Sənəd imzalayan tərəflərin öhdəliklərini, Merlərin Razılaşması ofisi göstərilən köməyi və imzalayanların öhdəliklərinin müxtəlif mərhələlərini təsvir edir.

EN     RU

Qisa təlimat - ümumi Dayanıqlı Enerji üzrə Fəaliyyət Planı

Yerli hakimiyyət orqanları üçün ümumi Dayanıqlı Enerji üzrə Fəaliyyət Planının hazırlanması üzrə təlimat.

EN     RU

Qisa təlimat - ümumi Dayanıqlı Enerji üzrə Fəaliyyət Planının Təhlili

Ərazi Koordinatorlar üçün ümumi DFİP-in təhlili üzrə təlimat.

EN     RU

DEFP-in təqdim edilməsi və yoxlama prosesi

Sənəddə Merlərin Razılaşması təşəbbüsü çərçivəsində DEFP-in Merlərin Razılaşması üzrə ofisi və Birgə tədqiqat mərkəzi tərəfindən təqdim etmə və yoxlama prosesləri təsvir olunur.

EN     RU

Merlərin Razılaşması üzrə Dəstəkləyənlər üçün dərslik

Şərq Tərəfdaşlığı və Orta Asiya ölkələrinin yerli və regional hakimiyyətlərinin assosiasiyaları tərəfindən götürülən öhdəliklərin qısa xülasəsi.

RU

Merlərin Razılaşması üzrə Koordinatorlar üçün dərslik

Şərq Tərəfdaşlığı və Orta Asiya ölkələrinin Milli və Ərazi Koordinatorları tərəfindən götürülən öhdəliklərin qısa xülasəsi.

RU

Bültenimize abunə olun