Флаг страны
Հայաստան
27 Ստորագրողներ
1 739 133 Տեղաբնակներ
ՔԴ՝ Արևելքի ստորագրող համայնքները Հայաստանում հանձն են առել մինչև 2020 թվականը.
Արտանետումները CO2
287 433 տոննա CO2/տարի ծավալով,
Ծառատունկ 13 065 135 ծառերը*
Ծծվելը 184 252 նոր ավտոմեքենաներ**
Փոխարինեք 9 620 222 հին լույսի լամպերը LED- ում***
  • *CO2 ծառի կլանումը - 22 կգ CO2 տարի
  • **CO2 նոր մեքենայի արտանետում - 1.56 տոննա CO2 տարի
  • ***մեկ շիկացման լամպի փոխարինումը ԼԴ լամպով հանգեցնում է տարեկան 0.029 տոննա CO2 տարի
Էներգիայի սպառում
715 153 ՄՎտժ/տարի ծավալով,
Տարեկան սպառումը 69 273 տնային տնտեսություններ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Պաշտոնական անվանումը՝ Հայաստանի Հանրապետություն

Մայրաքաղաքը՝ Երևան

Ընդհանուր տարածքի մակերեսը՝ 29 743 կմ2

Վարչատարածքային կառուցվածքը և կառավարումը՝ 10 մարզ, 1 քաղաք՝ հատուկ կարգավիճակով, 503 համայնք

Մարզերը` Արագածոտն, Արարատ, Արմավիր, Գեղարքունիք, Լոռի, Կոտայք, Շիրակ, Սյունիք, Վայոց Ձոր, Տավուշ

Բնակչությունը՝ 2 986 100 (2017թ.)

ՈՒրբանիզացիան: ամբողջ / ընդհանուր բնակչության 63.6%

5 խոշորագույն քաղաքները՝

Երևան՝ 1 075 000

Գյումրի՝ 116 000

Վանաձոր՝ 80 700

Վաղարշապատ՝ 46 600

Աբովյան՝ 45 500

Տեղեկատվության սկզբնաղբյուրները՝ www.armstat.am; www.gov.am; www.wikipedia.org

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք անցնել այս հղումով:

Բաժանորդագրվեք նորություններին