Ծրագիրը ներառում էր հետևյալ տեխնիկական միջոցառումները. 1) «Էներգետիկ» մարզահամալիրի ջերմային արդիականացում: 2)«Էներգետիկ» մշակույթի պալատի ջերմավերանորոգում: 3) Քաղաքի բոլոր բյուջետային հաստատությունների համար (բոլոր բյուջետային շենքերի 100%-ը) էներգիայի մոնիտորինգի ծրագրային ապահովման ավտոմատ համա-կարգի ներդրում` համապատաս-խան հաշվիչների և բոլոր տեսակի էներգառեսուրսների համար հատուկ սենսորների լրացուցիչ տեղադրմամբ:

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Ծրագիրը ներառում էր հետևյալ տեխնիկական միջոցառումները. 1) տանիքի վրա տեղադրված 32,4 կՎտ հզորությամբ ՖՎ կայանի տեղադրում (60 ՖՎ վահանակ՝ յուրաքանչյուրը 540 Վտ հզորությամբ): 2) Օժանդակ սարքավորումների տեղադրում (ինվերտորներ, հաշվիչներ, մալուխներ և այլն): 3) Քաղաքային ջրամատակարարման ընկերության համար ՖՎ կայանի (150 կՎտ հզորություն) կառուցման տեխնիկատնտեսական հիմնավորման մշակում:

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Ծրագիրը ներառում էր հետևյալ տեխնիկական միջոցառումները. 1) Մանկապարտեզի ջերմային արդիականացում, 2) Կենտրոնացված ջեռուցման համա-կարգի արդիականացում, 3) 10 քաղաքային շենքերի համար էլեկտրաէներգիայի հեռակառավարման մոնիտորինգի համակարգի ներդրում:

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Նախագիծը ներառում էր 2 հիմնական տեխնիկական բաղադրիչ. 1) Չեռնովցիի փողոցային լուսավորու-թյան համակարգի արդիականացում. 2) 16 արևային փողոցային լուսատուների տեղադրում (ցանցին չմիացված):

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Ծրագիրը ներառում էր հետևյալ տեխնիկական միջոցառումները. 1) Վենեցկա փողոցում գտնվող նախակրթարանի ջերմային արդիականացում՝ , 2) մանկապարտեզի ջերմային արդիականացում, 3) Կենտրոնական ջեռուցման համա-կարգի արդիականացում, 4)   Կրդիականացում՝  դպրոցի ջեռուցման համա-կարգի

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները. 1) Կալարասի փողոցների լուսավորության համակարգի արդիականացում. 951 լուսատուների փոխարինում ԼԴ լուսատուներով, 25 կմ մալուխների/փողոցների և 25 կառավարման տուփերի արդիականացում, ընդհանուր առցանց կառավարման համակարգ։ 2) Կալարասիի պատմության և ազգագրության թանգարանում ճարտարապետական լուսավորության տեղադրում: Ծրագրի շրջանակներում ընդգծվել են նաև 30 հետիոտնային անցումներ՝ քաղաքային երթևեկության անվտանգության պայմանները բարելավելու համար: Ներդրվել է փողոցային լուսավորության կառավարման նոր համակարգ, որը ներառում է պայծառության կառավարում (իրական ժամանակում, ինտերնետի վրա հիմնված) և 25 կառավարման տուփերի արդիականացում:

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Ֆեստելիտայում նախագիծն իրականացվել է «Ցուցադրական նախագծեր» ծրագրով։ Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները. 1) Մանկապարտեզում ջրի տաքացման համար արևային մարտկոցների համակարգերի տեղադրում (հզորությունը 5,5 կՎտ): 2) 4 հասարակական հիմնարկներում կենսազանգվածի այրման կաթսայատների տեղադրում (ընդհանուր հզորությունը 561 կՎտ): 3) 5 հա տարածքի վրա Salix Willow (կենսազանգվածի աղբյուր) ծառերի տնկում: 4) 241 էկոլոգիապես մաքուր փողոցային լուսատուների տեղադրում հանրային փողոցներում՝ օգտագործելով լուսադիոդային տեխնոլոգիա և համակարգի էլեկտրաէներգիայի սպառման մոնիտորինգի սարքավորումներ. 5) 312 կՎտ հզորությամբ ՖՎ քաղաքային արեւային պարկի հիմնում:

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Ծրագիրը Երևանում իրականացվել է «Ցուցադրական նախագծեր» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները. 1) 97 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքներին ֆոտովոլտային համակարգերի տեղադրում: 2) Շենքերի արտաքին լուսավորության համար ԼԴ լամպերով լուսատուների տեղադրում: 3) 97 շենքերի ներսի մուտքի/աստիճանների լուսավորության համար ԼԴ լամպերով և շարժման սենսորներով հագեցած լուսատուների տեղադրում: 4) 97 շենքերի անապահով ընտանիքների համար լուսադիոդային լամպերի տրամադրում: 5) Շրջանառու հիմնադրամների ստեղծում, որոնց միջոցով ցանցին արտադրված ավելցուկային էներգիայի վաճառքից ստացված հասույթը կուղղվի էներգաարդյունավետության ֆինանսավորմանը և ՖՎ վահանակների պահպանման և շահագործման համար վճարմանը:

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները. 1) Իկալթո գյուղի մանկապարտեզի ջերմանորոգում և կենսազանգվածով աշխատող կաթսայատան կառուցում  2) Թելավիի թիվ 1 մանկապարտեզի ջերմանորոգում և կենսազանգվածի կաթսայատան կառուցում  3) Խաղողի էտման մնացորդների հավաքման, տեղափոխման և պահպանման կենսազանգվածի մատակարարման շղթայի ստեղծում

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Արթիկը և Ապարանը երկու համայնքներ են Հայաստանում, որոնք միացել են  «Քաղաքապետերի դաշնագիր» նախաձեռնությանը և որոշել են ավելացնել վերականգնվող ռեսուրսների հաշվին արտադրվող էներգիայի մասնաբաժինը.

Ծրագրի հիմնական նպատակն էր համայնքահեն վերականգնվող էներգիայի արտադրության և կայուն էներգիայի փոխակերպման կենսունակ մոդելի մշակումը.

 

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Բաժանորդագրվեք նորություններին