ბიბლიოთეკა

მერების შეთანხმების ონლაინ ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფს ისეთ მრავალფეროვან და სასარგებლო რესურსებზე წვდომას, როგორიცაა შეთანხმების ძირითადი დოკუმენტაცია, ტექნიკური მასალები, თემატიკური ბროშურები, ღონისძებების ამსახველი მასალები, ვებინარის ჩანაწერები და სხვა.

ვებინარის მასალები

Ukraine: Online webinar on "The Finno-Ugric Trust Fund: Opportunities for the Municipalities", 19/10/2018

Webinar materials are available in English language only.

Ukraine: Online webinar on "How to ensure the quality of energy services and home maintenance services to residents?", 8/10/2018

Webinar materials are available in Ukrainian language only.

Ukraine: Online webinar on "Energy Efficiency Fund and the role of local self-government bodies in supporting an effective owner", 27/09/2018

Webinar materials are available in Ukrainian language only.

Ukraine: Online webinar on "Specifics of realization of the ownership right in a multi-apartment building. What is the Law of Ukraine #417?", 26/09/2018

Webinar materials are available in Ukrainian language only.

Ukraine: Online webinar on "SE(C)AP Development", 21/09/2018

Webinar materials are available in Ukrainian language only.

Ukraine: Online webinar on "How to organize a Sustainable Energy Week", 20/04/2018

Webinar materials are available in Ukrainian language only.

Ukraine: Online webinar on "Preparation of monitoring report on the results of SE(C)AP implementation", 16/03/2018

Webinar materials are available in Russian language only.

Belarus: Online webinar on "Organization of Sustainable Energy Days: How to Start", 1/03/2018

Webinar materials are available in Russian language only.

Ukraine: Online webinar on "Involvement of financing in SECAP implementation", 28/02/2018

Webinar materials are available in Ukrainian language only.

სიახლეების გამოწერა