პროექტის კოორდინაცია

photo
 • სახელი ქრისტოფ ფრერინგი
 • პოზიცია გუნდის ხელმძღვანელი
 • ტელეფონი +38 044 278 03 13
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

ქრისტოფ ფრერინგს პროექტის მართვის 30 წლიანი პროფესიული გამოცდილება გააჩნია, აქედან 17 წელი იგი საქმიანობდა მდგრადი ენერგეტიკის სფეროში, ხოლო 6 წელი აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში. ბ-ნ ქრისტოფ ფრერინგი, ევროკომისიის დავალებით მერების შეთანხმება აღმოსავლეთით ოფისს, კოორდინაციას უწევს 2011 წლიდან.

photo
 • სახელი ირინა ჰოროდისკა
 • პოზიცია შესაძლებლობების გაძლიერების კოორდინატორი
 • ტელეფონი +38 067 935 04 64
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

ირინა ჰოროდისკას  ენერგოეფექტურობის და კლიმატის ცვლილების შერბილების პროექტებთან მუშაობის 6 წელზე მეტი სამუშაო/პროფესიული  გამოცდილება გააჩნია. როგორც „აღმოსავლეთ პარტნიორობისა და ცენტრალური აზიის ქალაქების მერების შეთანხმებაში  მონაწილეობის ხელშეწყობის“ პროექტის ტექნიკური დახმარების სამსახურის კოორდინატორი, ყოველდღიურად ეხმარებოდა მუნიციპალიტეტებს CO2 მონიტორინგისათვის მონაცემების შეგროვებაში,  გაფრქვევების საბაზისო კადასტრის   მომზადებაში, მდგრადი ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმის განვითარებაში და ენერგეტიკული დღეების ჩატარებაში. ქ-ნ   ჰოროდისკა ადმინისტრატიულ და ტექნიკურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფდა, როგორც ღმოსავლეთ პარტნიორობის ისე, ცენტრალური აზიის ქვეყნებში მომუშავე ექსპერტებს ასევე, შეთანხმების ტერიტორიული და ეროვნული კოორდინატორებსა და მხარდამჭერებს.

ეროვნული ექსპერტები

photo
 • სახელი არტემ ხარაზიანი
 • პოზიცია ეროვნული ექსპერტი სომხეთში
 • ტელეფონი +374 91 211 102
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

არტემ ხარაზიანს კლიმატის ცვლილების, ენერგიის დაზოგვის და ენერგოეფექტურობის სექტორების განხრით 15 წელზე მეტი პროფესიული გამოცდილება გააჩნია. მისი მართვის უნარი მოიცავს პროექტის ლოჯისტიკისა და პროექტის დაგეგმვას, ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების საქმიანობების მობილიზებას, კოორდინაციას, ასევე საკონსულტაციო და საექსპერტო მომსახურების გაწევას. ბ-ნ ხარაზიანს ასევე გააჩნია ტექნიკური კონსულტაციების, ორგანიზების და მონაცემთა შეგროვების, სისტემატიზაციის, ანალიზის უზრუნველყოფის და პროექტის კოორდინაციის უნარები.

photo
 • სახელი ივან შჩედრანოკი
 • პოზიცია ეროვნული ექსპერტი ბელარუსში
 • ტელეფონი +375 296 324 872
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

ივან შჩედრანოკს EU, SIDA, GEF and the WB მიერ, ბელარუსის ყველა რეგიონებში და ასევე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში EaP   დაფინანსებული რამოდენიმე გრძელვადიანი, საერთაშორისო პროექტის შემუშავების და მართვის 12 წელზე მეტი წარმატებული  სამუშაო/პროფესიული გამოცდილება გააჩნია. ბ-ნ   შჩედრანოკი ფონდ „ინტერაქციას“ ხელმძღვანელობს, რომელიც ბელარუსში „მერების შეთანხმება აღმოსავლეთით“ (CoM East) მხარდამჭერია. მას  5 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს მდგრადი ენერგიის, ურბანული მობილობისა და მუნიციპალური განათების პროექტების შემუშავებასა და განხორციელებაში.

photo
 • სახელი გიორგი აბულაშვილი
 • პოზიცია ქვეყნის ექსპერტი აზერბაიჯანში და საქართველოში
 • ტელეფონი +995 322 242 542
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

გიორგი აბულაშვილს სუფთა ენერგიისა და კლიმატის ცვლილების,  საერთაშორისო და ეროვნული პროექტებში მუშაობის 20 წელზე მეტი პროფესიული გამოცდილება აქვს. 2007 წლიდან ბატონმა გიორგი  გააფართოვა საკუთარი ცოდნა მუნიციპალიტეტებში ენერგოეფექტურობის დაგეგმვითი საქმიანობით. იგი ხელმძღვნელობს ენერგოეფექტურობის ცენტრ საქართველოს, რომელიც საქართველოში „მერების შეთანხმება აღმოსავლეთით“ ოფიციალური მხარდამჭერია.

photo
 • სახელი ოქსანა კისილი
 • პოზიცია ეროვნული ექსპერტი უკრაინაში
 • ტელეფონი +38 097 665 90 12
  +38 044 278 03 13
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

ოქსანა კისილს,  მუნიციპალიტეტების ენერგოეფექტური პროექტებისათვის, ენერგომომსახურეობის კომპანიების, საჯარო-კერძო თანამშრომლობისა და სხვა ფორმების მეშვეობით ენერგოეფექტური ღონისძიებების, ენერგომოხმარების (ფინანსური) დაზოგის პოტენციალის,  ენერგოეფექტური ღონისძიებების ფინანსური სქემების შემუშავების სფეროში  9 წელზე მეტი მუშაობის პროფესიული გამოცდილება გააჩნია. მისი საქმიანობა საჯარო და კერძო სექტორში მოიცავდა ბიზნეს გეგმებისა და საბიუჯეტო საინვესტიციო პროგრამების შემუშავებას ენერგოდაზოგვის, ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი რესურსების წყაროების (RES) პროექტების,  საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან დასაფინანსებლად. ქ-ნ კისილს საჯარო სამსახურებთან მუშაობის სპეციფიური გამოცდილება გააჩნია, განსაკუთრებით კი საბიუჯეტო  საინვესტიციო პროგრამების,  SEAP-ის ფარგლებში მუნიციპალური ენერგოეფექტურობის პროექტების განხორციელებისათვის,   ბიუჯეტის შესრულებისა და დანერგვის პროგრამების ხელშეწყობის მიზნით.

სიახლეების გამოწერა