პროექტის კოორდინაცია

photo
 • სახელი ქრისტოფ ფრერინგი
 • პოზიცია გუნდის ხელმძღვანელი
 • ტელეფონი +38 044 278 03 13
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

ქრისტოფ ფრერინგს პროექტის მართვის 30 წლიანი პროფესიული გამოცდილება გააჩნია, აქედან 17 წელი იგი საქმიანობდა მდგრადი ენერგეტიკის სფეროში, ხოლო 6 წელი აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში. ბ-ნ ქრისტოფ ფრერინგი, ევროკომისიის დავალებით მერების შეთანხმება აღმოსავლეთით ოფისს, კოორდინაციას უწევს 2011 წლიდან.

photo
 • სახელი ტატიანა დერევიანკინა
 • პოზიცია კომუნიკაციის მენეჯერი
 • ტელეფონი +38 067 232 31 20
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

ტატიანა დერევიანკინას 30 წლიანი სამუშაო/პროფესიული გამოცდილება გააჩნია, აქედან 15 წელი იგი საქმიანობდა კომუნიკაციების სტრატეგიების განვითარების, დაგეგმვისა და დანერგვის სფეროში, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების საჯარო დაწესებულებების   და არასახელმწიფო  კომპანიების საინფორმაციო და პიარ კამპანიებში, ენერგეტიკის სფეროს ტექნიკური მხარდაჭერის პროექტებში, ასევე ენერგეტიკული პოლიტიკის რეფორმებში, ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების ხელშეწყობის და განახლებადი ენერგიის წყაროების, ნავთობისა და გაზის ინფრასტრუქტურის სფეროებში/განხრით.

photo
 • სახელი ირინა ჰოროდისკა
 • პოზიცია შესაძლებლობების გაძლიერების კოორდინატორი
 • ტელეფონი +38 067 935 04 64
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

ირინა ჰოროდისკას  ენერგოეფექტურობის და კლიმატის ცვლილების შერბილების პროექტებთან მუშაობის 6 წელზე მეტი სამუშაო/პროფესიული  გამოცდილება გააჩნია. როგორც „აღმოსავლეთ პარტნიორობისა და ცენტრალური აზიის ქალაქების მერების შეთანხმებაში  მონაწილეობის ხელშეწყობის“ პროექტის ტექნიკური დახმარების სამსახურის კოორდინატორი, ყოველდღიურად ეხმარებოდა მუნიციპალიტეტებს CO2 მონიტორინგისათვის მონაცემების შეგროვებაში,  გაფრქვევების საბაზისო კადასტრის   მომზადებაში, მდგრადი ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმის განვითარებაში და ენერგეტიკული დღეების ჩატარებაში. ქ-ნ   ჰოროდისკა ადმინისტრატიულ და ტექნიკურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფდა, როგორც ღმოსავლეთ პარტნიორობის ისე, ცენტრალური აზიის ქვეყნებში მომუშავე ექსპერტებს ასევე, შეთანხმების ტერიტორიული და ეროვნული კოორდინატორებსა და მხარდამჭერებს.

photo
 • სახელი ანა დერჩახი
 • პოზიცია ოფისი მენეჯერი & გუნდის ასისტენტი
 • ტელეფონი +38 093 678 51 80
  +38 044 278 03 13
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

ანა დერკაჩმა მიიღო მაგისტრის ხარისხი სისხლის სამართლის მიმართულებით ოდესის იურიდიული აკადემიის ეროვნული უნივერსიტეტიდან. 2 წლის განმავლობაში იგი მუშაობდა კომპანია Britannia Ship Services– ის გემებზე, როგორც ადმინისტრატორი და უფროსი ადმინისტრატორი გემების სასტუმროს განყოფილებაში. ამჟამად ის არის ოფისის მენეჯერი და ევროკავშირის პროექტის ”მერების შეთანხმება - აღმოსავლეთი” ასისტენტი.

ეროვნული ექსპერტები

photo
 • სახელი არტემ ხარაზიანი
 • პოზიცია ეროვნული ექსპერტი სომხეთში
 • ტელეფონი +374 91 211 102
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

არტემ ხარაზიანს კლიმატის ცვლილების, ენერგიის დაზოგვის და ენერგოეფექტურობის სექტორების განხრით 15 წელზე მეტი პროფესიული გამოცდილება გააჩნია. მისი მართვის უნარი მოიცავს პროექტის ლოჯისტიკისა და პროექტის დაგეგმვას, ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების საქმიანობების მობილიზებას, კოორდინაციას, ასევე საკონსულტაციო და საექსპერტო მომსახურების გაწევას. ბ-ნ ხარაზიანს ასევე გააჩნია ტექნიკური კონსულტაციების, ორგანიზების და მონაცემთა შეგროვების, სისტემატიზაციის, ანალიზის უზრუნველყოფის და პროექტის კოორდინაციის უნარები.

photo
 • სახელი ივან შჩედრანოკი
 • პოზიცია ეროვნული ექსპერტი ბელარუსში
 • ტელეფონი +375 296 324 872
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

ივან შჩედრანოკს EU, SIDA, GEF and the WB მიერ, ბელარუსის ყველა რეგიონებში და ასევე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში EaP   დაფინანსებული რამოდენიმე გრძელვადიანი, საერთაშორისო პროექტის შემუშავების და მართვის 12 წელზე მეტი წარმატებული  სამუშაო/პროფესიული გამოცდილება გააჩნია. ბ-ნ   შჩედრანოკი ფონდ „ინტერაქციას“ ხელმძღვანელობს, რომელიც ბელარუსში „მერების შეთანხმება აღმოსავლეთით“ (CoM East) მხარდამჭერია. მას  5 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს მდგრადი ენერგიის, ურბანული მობილობისა და მუნიციპალური განათების პროექტების შემუშავებასა და განხორციელებაში.

photo
 • სახელი გიორგი აბულაშვილი
 • პოზიცია ქვეყნის ექსპერტი აზერბაიჯანში და საქართველოში
 • ტელეფონი +995 322 242 542
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

გიორგი აბულაშვილს სუფთა ენერგიისა და კლიმატის ცვლილების,  საერთაშორისო და ეროვნული პროექტებში მუშაობის 20 წელზე მეტი პროფესიული გამოცდილება აქვს. 2007 წლიდან ბატონმა გიორგი  გააფართოვა საკუთარი ცოდნა მუნიციპალიტეტებში ენერგოეფექტურობის დაგეგმვითი საქმიანობით. იგი ხელმძღვნელობს ენერგოეფექტურობის ცენტრ საქართველოს, რომელიც საქართველოში „მერების შეთანხმება აღმოსავლეთით“ ოფიციალური მხარდამჭერია.

photo
 • სახელი ვიქტორ პარლიკოვი
 • პოზიცია ეროვნული ექსპერტი მოლდოვაში
 • ტელეფონი +373 22 20 00 90
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

ვიქტორ პარლიკოვი 17 წელიწადზე მეტია სხვადასხვა დონეზე და ფორმით არის ჩართული  რაც საჯარო/სახელმწიფო პოლიტიკაში. 4 წელზე მეტი იგი იყო მოლდოვის ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული ორგანოს თავმჯდომარე. მას გააჩნია ენერგეტიკული სექტორში არსებული მექანიზმების, ტენდენციების და დაინტერესებული მხარეების შესახებ   სტრატეგიული ცოდნა. 2 წლის განმავლობაში ბ-ნ პარლიკოვი  მუნიციპალურ დონეზე თანამშრომლობდა სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის,  ენერგოეფექტურობის საკითხებთან დაკავშირებულ ადგილობრივ თვითმმართველობათა ასოციაციების ქსელთან.

photo
 • სახელი ოქსანა კისილი
 • პოზიცია ეროვნული ექსპერტი უკრაინაში
 • ტელეფონი +38 097 665 90 12
  +38 044 278 03 13
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

ოქსანა კისილს,  მუნიციპალიტეტების ენერგოეფექტური პროექტებისათვის, ენერგომომსახურეობის კომპანიების, საჯარო-კერძო თანამშრომლობისა და სხვა ფორმების მეშვეობით ენერგოეფექტური ღონისძიებების, ენერგომოხმარების (ფინანსური) დაზოგის პოტენციალის,  ენერგოეფექტური ღონისძიებების ფინანსური სქემების შემუშავების სფეროში  9 წელზე მეტი მუშაობის პროფესიული გამოცდილება გააჩნია. მისი საქმიანობა საჯარო და კერძო სექტორში მოიცავდა ბიზნეს გეგმებისა და საბიუჯეტო საინვესტიციო პროგრამების შემუშავებას ენერგოდაზოგვის, ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი რესურსების წყაროების (RES) პროექტების,  საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან დასაფინანსებლად. ქ-ნ კისილს საჯარო სამსახურებთან მუშაობის სპეციფიური გამოცდილება გააჩნია, განსაკუთრებით კი საბიუჯეტო  საინვესტიციო პროგრამების,  SEAP-ის ფარგლებში მუნიციპალური ენერგოეფექტურობის პროექტების განხორციელებისათვის,   ბიუჯეტის შესრულებისა და დანერგვის პროგრამების ხელშეწყობის მიზნით.

ტექნიკურ მხარდაჭერის სამსახური

photo
 • სახელი რუბენ მურადიანი
 • პოზიცია ტექნიკური მხარდაჭერის სამსახურის ექსპერტი სომხეთში
 • ტელეფონი +374 96 525 394
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

photo
 • სახელი ჯაჰანგირ აფანდიევი
 • პოზიცია ტექნიკური მხარდაჭერის სამსახურის ექსპერტი აზერბაიჯანში
 • ტელეფონი +994 50 320 40 98
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

photo
 • სახელი ვლადიმირ რაკ
 • პოზიცია ტექნიკური მხარდაჭერის სამსახურის ექსპერტი ბელარუსში
 • ტელეფონი +375 29 354 81 23
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

photo
 • სახელი ელენე გვილავა
 • პოზიცია ტექნიკური მხარდაჭერის სამსახურის ექსპერტი საქართველოში
 • ტელეფონი +995 32 224 25 41
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

photo
 • სახელი სერგიუ უნგურეანუ
 • პოზიცია ტექნიკური მხარდაჭერის სამსახურის ექსპერტი მოლდოვაში
 • ტელეფონი +373 690 91 921
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

photo
 • სახელი ირინა პლისი
 • პოზიცია ტექნიკური მხარდაჭერის სამსახურის ექსპერტი მოლდოვაში
 • ტელეფონი +373 22 20 00 90
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

photo
 • სახელი ოლექსანდრ დეი
 • პოზიცია ტექნიკური მხარდაჭერის სამსახურის ექსპერტი უკრაინაში
 • ტელეფონი +38 066 499 53 65
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

კომუნიკაციის უზრუნველყოფა

photo
 • სახელი თათევიქ ჰარუთუნიანი
 • პოზიცია კომუნიკაციის ექსპერტი სომხეთში
 • ტელეფონი +374 998 810 18
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

photo
 • სახელი აისელ ბახაშიევა
 • პოზიცია კომუნიკაციის ექსპერტი აზერბაიჯანში
 • ტელეფონი +994 50 490 81 85
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

photo
 • სახელი ოლგა სალახაიევა
 • პოზიცია კომუნიკაციის ექსპერტი ბელარუსში
 • ტელეფონი +375 296 36 42 28
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

photo
 • სახელი ლიანა ღარიბაშვილი
 • პოზიცია კომუნიკაციის ექსპერტი საქართველოსა და აზერბაიჯანში
 • ტელეფონი +995 599 548 782
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

photo
 • სახელი ლილია ქურჩი
 • პოზიცია კომუნიკაციის ექსპერტი მოლდოვაში
 • ტელეფონი +373 76 77 00 61
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

photo
 • სახელი ანდრეი კირჩივი
 • პოზიცია კომუნიკაციის ექსპერტი უკრაინაში
 • ტელეფონი +38 050 37 08 8 91
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

photo
 • სახელი მარიანა შიპოში
 • პოზიცია კომუნიკაციის რეგიონალური კოორდინატორი
 • ტელეფონი +38 044 33 26 6 08
 • ელ.ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

სიახლეების გამოწერა