Scopul principal al proiectului de iluminat stradal din orașul Jitomir a fost îmbunătățirea nivelului și calității iluminatului public pentru îmbunătățirea securității și confortului, îmbunătățirea eficienței energetice a sistemului de iluminat stradal, îmbunătățirea întreținerii și exploatării și reducerea costurilor aferente.
Proiectul a fost conceput din 2 componente: i) modernizarea iluminatului public existent folosind corpuri de iluminat LED; ii) instalarea sistemului inteligent de management al iluminatului stradal.

MD

Strategia de transport urban pentru 2016-2029 își propune să faciliteze dezvoltarea acestui sector și să ofere o mobilitate urbană îmbunătățită. Această strategie stabilește noi direcții cheie, obiective de politici și planuri pentru oraș. Până în 2029, locuitorii din Vinnița vor fi deserviți de un sistem de transport care să ofere un serviciu de înaltă calitate, integrat, sigur și sustenabil pentru întreaga populație.
În ceea ce privește ziua de astăzi, următoarele proiecte au fost implementate, care se încadrează în strategia aprobată: i) reconstrucția bulevardului Kosmonavtiv; ii) tramvaiul «WinWay»; iii) biletul integrat iv) Programul de dezvoltare a ciclismului; v) autobuze publice Eco.

MD

Orașul Mariupol, în calitate de semnatar al Convenției Primarilor, are o politica ambițioasă de reducere a emisiilor de GES la nivel local, care include măsuri de atenuare și adaptare pentru abordarea provocărilor climatice.
Cu sprijinul IFI, orașul Mariupol a achiziționat 72 de troleibuze moderne, cu podea joasă, eficiente din punct de vedere energetic și ecologice. Toate măsurile fac parte din Planul de acțiuni privind energia durabilă (PAED) elaborat în 2015.

MD

Orașul Hmelnițki, în calitate de semnatar al Convenției Primarilor, are o politica ambițioasă de reducere a emisiilor de GES la nivel local, care include măsuri de atenuare și adaptare pentru abordarea provocărilor climatice.
Fiind o prioritate, municipalitatea a selectat sectorul deșeurilor solide și, cu sprijinul IFI și al altor părți interesate, a început realizarea setului de măsuri pentru îmbunătățirea acestuia. Se preconizează reducerea în 2-3 ani a volumului de deșeuri municipale și de construcții care sunt transportate la groapa de gunoi cu 87% față de 2020.

MD

Marți, 13 Aprilie 2021 14:32

Newsletter #12

Written by

The 12th issue of the CoM East newsletter is dedicated to the project activities that helped ensuring sustainable local development and strengthening capacities of the CoM Signatories, CNCs/CTCs and Supporters in the continuing pandemic realia. You will find out the main figures demonstrating the Covenant of Mayors growth in the region as of March 1, 2021. The newsletter also provides information about the helpdesk activities – almost 300 consultations conducted by the CoM East project experts in six Eastern Partnership countries, which proved to be an effective supporting tool for CoM Signatories to meet their energy and climate change adaptation commitments. Finally, you will learn about a number of specialised capacity-building regional webinars and online trainings as well as different country-specific events held by the CoM East teams in the region.

 

EN     RU

Una dintre principalele bariere în implementarea proiectelor din domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile ține de capacitatea redusă de absorbție a autorităților publice locale. Practic, niciun proiect major de succes nu a fost implementat cu forțe proprii de administrația locală, practic toate fiind realizate cu suportul donatorilor externi. Un alt aspect problematic se referă la lipsa specialiștilor calificați în domeniu, care trebuie remunerați corespunzător. Opiniile au fost exprimate în cadrul unei dezbateri, organizate de Institutul pentru Politici și Reforme Europene, transmite IPN.

Additional Info

The Joint Research Center has updated the national emission factors for electricity for Covenant of Mayors signatory cities from the Eastern Partnership countries.

Luni, 15 Martie 2021 18:01

The EU Sustainable Energy Week 2021

The EU Sustainable Energy Week (EUSEW) will take place on 25-29 October 2021 under the theme: "Towards 2030: Reshaping the European Energy System".

Pagina 1 din 47

Abonați-vă la știri