Адаптація до зміни клімату

Адаптація до зміни клімату

Підписанти Угоди мерів по клімату і енергії зобов'язуються застосовувати інтегрований підхід до пом'якшення наслідків і адаптації до зміни клімату, а також сприяти доступу своїх громадян до стійкої, надійної і доступної енергії. 

Застосування інтегрованого підходу до пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації забезпечує узгодженість дій, створює синергію і супутні вигоди, підвищує ефективність витрат і допомагає уникнути недостатньої пристосованості.

Для отримання більш докладної інформації про те, як розробити дійсно інтегрований (комплексний) підхід, і яким чином забезпечити взаємозв'язок між адаптацією та пом'якшенням наслідків, прочитайте цю коротку статтю і пояснення по Climate-ADAPT.

Ініціатива «Mayors Adapt» зараз повністю інтегрована до Угоди мерів


Mayors Adapt - ініціатива Угоди мерів по адаптації до зміни клімату - була створена Європейською Комісією з метою залучення міст до дій, спрямованих на адаптацію до зміни клімату. Її реалізація була розпочата в 2014 році в якості адаптаційної ініціативи, яка спрямована на пом'якшення наслідків зміни клімату. У 2015 році Європейська Комісія об'єднала ці дві ініціативи з метою сприяння застосуванню інтегрованого підходу до дій з питань клімату та енергії. Починаючи з 2017 року, адаптаційна складова і, відповідно, ініціатива «Mayors Adapt» буде повністю інтегрована в Угоду мерів по клімату і енергії.

Що означає адаптація для міст?

Паралельно зі скороченням викидів парникових газів з метою пом'якшення наслідків зміни клімату, містах також необхідно посилити власну стійкість до неминучого негативного впливу зміни клімату.

Зміна клімату вплине на всі країни та міста з деякими регіональними та місцевими відмінностями. Міста є особливо вразливими до екстремальних погодних явищ, зокрема, до сильних повеней, теплових хвиль або бурь надзвичайної сили. Багато з них вже відчули на собі інші впливи зміни клімату, а саме негативний вплив на здоров'я, пошкодження будівель, збої в постачанні електроенергії та води, порушення в роботі транспорту, а також підвищення енергоспоживання для обігріву та охолодження, що сприяє ще більшим змінам клімату і збільшенню рахунків за енергоспоживання.

Адаптація створює нові можливості

Адаптація до зміни клімату є необхідною для посилення стійкості наших соціально-економічних систем до негативного впливу кліматичних змін. Адаптація до зміни клімату - це шлях до того, щоб зробити Ваше місто безпечнішим, здоровим, зеленим і більш придатним для проживання громадян і гостей. Інтегрований підхід до пом'якшення наслідків і адаптації створює безліч можливостей. Ефективні дії з адаптації часто допомагають скоротити викиди вуглекислого газу, в першу чергу, обмежуючи загальні витрати на ліквідацію наслідків, економію природних і людських ресурсів, а також стимулюючи економічне зростання.

Визначення адаптації Міжурядової групи експертів зі зміни клімату: Пристосовність природних або антропогенних систем у відповідь на реальні або очікувані кліматичні зміни, яка дозволяє зменшити власну вразливість і використовувати сприятливі умови.

Муніципальні стратегії адаптації встановлюють рамки для посилення стійкості країн до впливу зміни клімату.

Інтегрування адаптації в політику пом'якшення наслідків і планування може дати міським головам і політичним лідерам можливість зробити свої міста більш придатними місцями для проживання. Руйнування стереотипів в міському розвитку стимулює інвестиційні та інноваційні концепції в таких секторах, як житлове будівництво або створення громадських зелених зон. Посилення участі зацікавлених сторін закладає основу для успішної співпраці між громадянами та державними органами, від якого може також в майбутньому виграти подальша політика. Інвестуючи в готовність до наслідків зміни клімату, міста стають більш привабливими, більш здоровими і безпечними.

Яку інформацію щодо адаптації надає Угода мерів?

В даний час Система моніторингу та звітності Угоди мерів включає розділ з адаптації до зміни клімату: шаблон Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕРК) містить шкалу адаптації, по якій міста можуть здійснити власну оцінку свого адаптаційного статусу; шаблон для проведення оцінки ризиків та вразливостей, а також шаблон для розробки інтегрованого плану дій з урахуванням впливу зміни клімату у всіх секторах.

Аналіз конкретних випадків і прикладів з передової практики: 

Угода мерів збирає аналізи конкретних прикладів з метою надихання міст і сприяння взаємному навчанню у колег.

Модуль електронного навчання по адаптації для міст доступний виключно для підписантів Угоди мерів. У цьому модулі наведена практична інформація, аналіз конкретних випадків і надані посилання на інші корисні інформаційні ресурси.

Крім того, Європейська Комісія і Європейський Агентство з захисту навколишнього середовища збирає технічні знання саме в аспекті адаптації до зміни клімату на адаптаційно-інформаційній платформі ЄС Climate-ADAPT, надаючи також безліч інформації та інструментів і для практикуючих фахівців міст, наприклад, базу даних з більш ніж 2000 довідковими матеріалами, адаптаційні інформаційні бюлетені з профілями міст, а також Інструмент підтримки міст в адаптації, який служить покроковою інструкцією для міст щодо того, яка розроблена для інтегрованої ініціативи Угоди. Цей інструмент допомагає фахівцям в застосуванні інтегрованої політики щодо адаптації.

Read more...

Підписатись на розсилку