„მერების შეთანხმება აღმოსავლეთის“ პრაქტიკოსთა გუნდი

ჯგუფის მუშაობის მხარდაჭერა ხდება „მერების შეთანხმება აღმოსავლეთის“ დახმარების გუნდის, როგორც პრაქტიკოსთა ჯგუფის ტექნიკური სამდივნოს მეშვეობით, რომლის წევრები არიან:
• ქ-ნი ირინა ჰოროდისკა, შესაძლებლობების გაძლიერების და დახმარების გუნდის კოორდინატორი, „მერების შეთანხმება აღმოსავლეთი“;
• ბ-ნი არტემ ხარაზიანი, ტექნიკური დახმარების გუნდის რეგიონული კოორდინატორი, „მერების შეთანხმება აღმოსავლეთი“.

სამდივნო პასუხისმგებელია შემდეგ აქტივობებზე:
• ჯგუფის შეხვედრების ორგანიზება;
• შეხვედრებისა და დისკუსიების მასალების მომზადება და გავრცელება;
• შეხვედრების მოდერაცია და ჯგუფის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების აღრიცხვა;
• დამატებითი ინფორმაციისა და განმარტებების მიწოდება პრაქტიკოსების მოთხოვნით;
• მიღებული კომენტარებისა და რეკომენდაციების ჩართვა საბოლოო დოკუმენტებში და ა.შ.

სიახლეების გამოწერა