Bibliotecă

Biblioteca online a Convenției Primarilor vă oferă o gamă largă de resurse utile, cum ar fi documentele de bază ale Convenției, materiale tehnice, pliante tematice, rapoarte ale evenimentelor, înregistrări ale webinarelor și alte materiale.

STUDII DE CAZ

Ucraina, Dubno: Modernizarea sistemului de încălzire centralizată și renovarea termică a clădirilor urbane

Proiectul a inclus următoarele măsuri tehnice:
1) Reabilitarea termică a Grădiniței de pe str. Venețka, 2) Reabilitarea termică a Grădiniței nr. 4 inclusiv izolarea integrală a fațadei, 3) Modernizarea sistemului de încălzire centralizată inclusiv construirea unei cazangerii în apropierea Școlii nr. 7, 4) Modernizarea sistemului de încălzire centralizată la Școala nr. 6, 5) Modernizarea sistemului de încălzire centralizată cu construirea a 822 m de conducte de încălzire centralizată preizolate de la cazangerie la Școala nr. 6.

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Ucraina, Ucrainca: Măsuri pentru eficiența energetică a clădirilor publice

Proiectul a inclus următoarele măsuri tehnice: 1) Reabilitarea termică a Complexului Sportiv „Energetik”, 2) Reabilitarea termică a Palatului Culturii „Energetik”, 3) Implementarea sistemului automat de software de monitorizare a energiei cu instalarea suplimentară a contoarelor corespunzătoare și a senzorilor speciali pentru toate tipurile de resurse energetice pentru toate instituțiile bugetare ale orașului (100% din toate clădirile bugetare).

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Ucraina, Zviahel: Instalarea unei centrale fotovoltaice pentru spitalul local

Proiectul a inclus următoarele măsuri tehnice: 1) Instalarea unei centrale fotovoltaice de 32,4 kW pe acoperiș (60 de panouri fotovoltaice cu o capacitate de 540 W fiecare). 2) Instalarea echipamentelor auxiliare (invertoare, contoare, cablare etc.). 3) Elaborarea studiului de fezabilitate pentru realizarea planului de asigurare cu EF (cu capacitatea 150 kW) pentru întreprinderea locală de alimentare cu apă.

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Ucraina, Mirhorod: Modernizarea sistemului de încălzire centralizată și a unei grădinițe

Proiectul a inclus următoarele măsuri tehnice: 1) Reabilitarea termică a grădiniței, 2) Modernizarea sistemului de încălzire centralizată, 3) Introducerea sistemului de monitorizare a energiei de la distanță pentru 10 clădiri publice.

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Ucraina, Cernăuți: Modernizarea sistemului de iluminat stradal

Proiectul a inclus 2 componente tehnice principale: 1)  Modernizarea sistemului de iluminat stradal din Cernăuți; 2) Instalarea a 16 corpuri de iluminat stradal solare (neconectate la rețea)

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Moldova, Călărași: Iluminat public efficient

În cadrul proiectului au fost implementate următoarele măsuri: 1) Modernizarea sistemului de iluminat public din Călărași: înlocuirea a 951 de corpuri de iluminat cu LED-uri, modernizarea a 25 km de cabluri/străzi și a 25 de dulapuri de control, sistem global de management online. 2) Instalarea iluminatului arhitectural la Muzeul de Istorie și Etnografie din Călărași. În cadrul proiectului, au fost evidențiate suplimentar 30 de treceri de pietoni pentru a îmbunătăți condițiile de securitate a traficului urban. A fost introdus un nou sistem de control al iluminatului stradal, care include reglarea intensității luminoase (în timp real, pe bază de internet) și modernizarea a 25 de unități de control.

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Moldova, Feștelița: Crearea unui centru de excelență prin pilotarea noilor tehnologii demonstrative de eficiență energetică și a surselor de energie regenerabilă

Proiectul din Feștelița a fost implementat și în cadrul Programului de proiecte demonstrative. În cadrul proiectului au fost implementate următoarele măsuri: 1) Instalarea de sisteme de panouri solare pentru încălzirea apei la grădiniță (capacitate 5,5 kW), 2) Instalarea de camere de cazane cu ardere pe biomasă la 4 instituții publice (capacitate totală de 561 kW), 3) Plantarea a 5 ha cu arbori Salix Willow (sursă de biomasă), 4) Instalarea pe străzile publice a 241 de corpuri de iluminat stradal prietenoase cu mediul înconjurător, utilizând tehnologia LED și echipamente de monitorizare a consumului de energie electrică a sistemului, 5) Înființarea unui parc solar municipal fotovoltaic de 312 kW

 AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Armenia, Erevan: Energia solară pentru clădirile rezidențiale

Proiectul din Erevan a fost implementat în cadrul Programului de proiecte demonstrative. În cadrul proiectului au fost implementate următoarele măsuri: 1) Instalarea de sisteme fotovoltaice pe acoperișurile a 97 de clădiri rezidențiale cu mai multe apartamente; 2) Instalarea de corpuri de iluminat cu LED-uri cu becuri pentru iluminatul exterior la blocuri; 3) Instalarea de corpuri de iluminat cu LED echipate cu becuri și senzori de mișcare pentru iluminatul interior al intrării/ scărilor la cele 97 de clădiri; 4) Furnizarea de becuri cu LED pentru familiile cu venituri reduse din cele 97 de clădiri; 5) Înființarea unor fonduri de tip revolving prin care veniturile obținute din vânzarea energiei excedentare produse către rețea, vor fi utilizate pentru finanțarea eficienței energetice și pentru plata întreținerii și operării panourilor fotovoltaice

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Georgia, Telavi: Reabilitarea termică a 2 grădinițe și înființarea lanțului de aprovizionare cu biomasă

Scopul principal al proiectului a fost de a consolida capacitățile semnatarilor georgieni ai CoM în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice și realizarea politicii energetice locale durabile prin implementarea unor proiecte de investiții în conformitate cu Planurile lor de acțiune privind energia durabilă și clima (PAEDC).  În cadrul proiectului au fost implementate următoarele măsuri: 1) Reabilitarea termică a grădiniței din satul Ikalto și construcția cazangeriei pe biomasă. 2) Reabilitarea termică a grădiniței nr. 1 din Telavi și construirea unei cazangerii pe biomasă. 3) Stabilirea lanțului de aprovizionare cu biomasă pentru colectarea, transportul și depozitarea reziduurilor de tăiere a viței-de-vie.

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Armenia, Artik și Aparan: Construcția unei centrale fotovoltaice municipale și a unui sistem fotovoltaic

Artik și Aparan sunt două comunități din Armenia care s-au angajat în cadrul inițiativei "Convenția primarilor" și au decis să crească ponderea energiei produse din surse regenerabile de energie. Obiectivul principal al proiectului a fost dezvoltarea unui model viabil de generare a energiei din surse regenerabile și de transformare durabilă a energiei, condus de comunitate.

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Ucraina, Jitomir: Modernizarea sistemului de iluminat stradal

Scopul principal al proiectului de iluminat stradal din orașul Jitomir a fost îmbunătățirea nivelului și calității iluminatului public pentru îmbunătățirea securității și confortului, îmbunătățirea eficienței energetice a sistemului de iluminat stradal, îmbunătățirea întreținerii și exploatării și reducerea costurilor aferente.
Proiectul a fost conceput din 2 componente: i) modernizarea iluminatului public existent folosind corpuri de iluminat LED; ii) instalarea sistemului inteligent de management al iluminatului stradal.

MD

Ucraina, Vinnița: Strategie de transport urban ecologi

Strategia de transport urban pentru 2016-2029 își propune să faciliteze dezvoltarea acestui sector și să ofere o mobilitate urbană îmbunătățită. Această strategie stabilește noi direcții cheie, obiective de politici și planuri pentru oraș. Până în 2029, locuitorii din Vinnița vor fi deserviți de un sistem de transport care să ofere un serviciu de înaltă calitate, integrat, sigur și sustenabil pentru întreaga populație.
În ceea ce privește ziua de astăzi, următoarele proiecte au fost implementate, care se încadrează în strategia aprobată: i) reconstrucția bulevardului Kosmonavtiv; ii) tramvaiul «WinWay»; iii) biletul integrat iv) Programul de dezvoltare a ciclismului; v) autobuze publice Eco.

MD

Ucraina, Mariupol: Mariupol modernizează flota de troleibuze municipale

Orașul Mariupol, în calitate de semnatar al Convenției Primarilor, are o politica ambițioasă de reducere a emisiilor de GES la nivel local, care include măsuri de atenuare și adaptare pentru abordarea provocărilor climatice.
Cu sprijinul IFI, orașul Mariupol a achiziționat 72 de troleibuze moderne, cu podea joasă, eficiente din punct de vedere energetic și ecologice. Toate măsurile fac parte din Planul de acțiuni privind energia durabilă (PAED) elaborat în 2015.

MD

Ucraina, Hmelnițki: Proiect de gestionare a deșeurilor

Orașul Hmelnițki, în calitate de semnatar al Convenției Primarilor, are o politica ambițioasă de reducere a emisiilor de GES la nivel local, care include măsuri de atenuare și adaptare pentru abordarea provocărilor climatice.
Fiind o prioritate, municipalitatea a selectat sectorul deșeurilor solide și, cu sprijinul IFI și al altor părți interesate, a început realizarea setului de măsuri pentru îmbunătățirea acestuia. Se preconizează reducerea în 2-3 ani a volumului de deșeuri municipale și de construcții care sunt transportate la groapa de gunoi cu 87% față de 2020.

MD

Ukraine, Mariupol: Energy management system ISO 50001

Mariupol as CoM Signatory has the ambitious policy for reducing GHG emission at local level which includes mitigation and adaptation measures for addressing climate challenges. Therefore, it was important to implement ISO 50001 standard and conserving resources and improving the bottom line through efficient energy management.

MD

Ukraine, Myrhorod: Modernisation of the district heating system

Modernisation of the District Heating system included two sub-projects:
     • Local Alternative Energy Sources in Myrhorod (2013 - 2015);
     • Modernization of district heating and introduction of demand driven heat supply (2016 - 2018).
The aim of these two sub-projects was to increase efficiency of the local district heating system, introduce using of local biomass for heat energy production, improve the quality of services for heat energy and hot water supply, reduce CO2 emissions and energy bills. The projects were implemented, in cooperation with the Myrhorod municipality and with the support of Poltava regional state administration as CoM Territorial Coordinator.

MD

Armenia, Spitak: Full thermal insulation of multi-apartment buildings

Within the EU-funded "Access to Renewable and Efficient Energy in Municipalities Vayk and Spitak" (AREEM) Project replicable and efficient models of energy-saving are developed and tested in the municipalities of Spitak and Vayk through use of efficient measures and renewable energy sources in residential and public buildings. The project is implemented by Habitat for Humanity Armenia Foundation.

MD

Belarus, Baranavichy: Biogas facilities on municipal water treatment plant

Baranavichy is the first Belarusian municipality introduced the biogas facility which turns sludge into renewable energy.

MD

Moldova energy and biomass project

The Moldova Energy and Biomass Project, funded by EU, co-funded and implemented by UNDP, aims to contribute to a more secure, competitive and sustainable energy production in the Republic of Moldova. It lays the basis for the establishment of functional markets for biomass technologies while increasing the use of renewable energy sources, in particular for heating public buildings and households in rural areas. New jobs and income are created and secured through the establishment of value-added chains at the local and regional level through the supply of biomass fuel and technologies.

MD

Moldova, Copceac and Soroca: Improving of territorial planning and land use practices

The long-term goal of the Project was in reforming the manner in which agricultural, forestry and other production activities are planned and regulated across different land units and tenure categories at the landscape level.
The Project focus was biodiversity conservation, however it addressed anticipated negative impacts of Climate Change (CC) by increasing resilience of the aquatic and terrestrial ecosystems in the targeted districts. By removing the precursors of degradation and careful monitoring of the self-restoration 14 capacities of steppe, forest, meadows and swamp the project contributes to higher resilience of the ecosystems and the species they host, to CC impacts. The project also provisioned afforestation, influencing future humidity conditions through changes in both, temperature and precipitation.

MD

Moldova, Cantemir and Ocnita: Modernization of street lighting

This is a success story of two small municipalities on how they can contribute at the local level to the global targets within the Covenant of Mayors Initiative. The actions took place in Cantemir and Ocnita, Republic of Moldova. Both cities have committed to reduce their energy consumption and CO2 emissions by 20% till 2020 and developed the Sustainable Energy Action Plan (SEAPs). Among dozens of the projects included into the SEAPS, municipalities have focused and implemented ones on modernization of the street lighting systems using innovative technologies and best European practices.

MD

Belarus, Navahrudak: Wind energy power plants in Navahrudak district

Navahrudak district hosts the oldest and the biggest wind farm in Belarus, located near village Grabniki, as well as numerous of wind turbines in other locations. Electricity in the district is generated by 20 wind turbines, both state-owned and private, with a total capacity of 32 MW.

MD

Belarus, Navahrudak: Road map for development of renewable energy sources

With the support of the European Union, Navahrudak developed a road map to increase its renewable energy sources (RES) share in the local energy balance. Following the strategy, the municipality managed to attract funding for RES and implement a couple of pilot projects.

MD

Belarus, Chavusy: Automatization of heat and water supply systems - save water

SAVEWATER project financed by the European Union introduced a comprehensive smart system for monitoring, control and management of water, heat energy and electricity supply systems in Chavusy district.

MD

Moldova, Cantemir: Thermal rehabilitation of 4 public buildings

The EU funded project “Cantemir: Thermal rehabilitation of educational buildings - CanTREB» was implemented within the framework of Covenant of Mayors Demonstration Program by Cantemir municipality and NGO “Alliance for Energy efficiency and Renewables”. 4 public buildings (2 kindergartens, lyceum and gymnasium) have been thermally refurbished in the line with the best European practices and allowed municipality to reduce costs for their maintenance and operation as well as improve indoor conditions for children and staff of public institutions. Moreover, biomass boiled is constructed to provide heat energy for modernized buildings.

MD

Belarus, Polack: PubLiCity - modernization of public lighting

PubLiCity project funded by the European Union is the largest public lighting modernization project in Belarus for the time being. Within the project almost two thousand LED luminaries with smart control system were installed in Polack and 26 city buildings, monuments and other sites were equipped with efficient architectural lighting.

MD

Georgia, Sighnaghi: Green energy for Erisimedi kids

Introduction of EE technologies (modern autonomous heating system on local biomass (hazelnut shell), solar PV and SWH systems, thermal insulation of building) in Erisimedi Kindergarten of Sighnaghi municipality.

MD

Georgia, Ozurgeti: Efficient street lighting

Introduction of the modern street lighting system in Ozurgeti has improved the illumination level on the streets, reduce energy consumption and energy bill, as well as decrease CO2 emissions thus contributing to the fulfilment by the Ozurgeti Municipality commitments under the Covenant of Mayors Program.

MD

Georgia, Akhmeta, Kazbegi, Gori, Mtskheta: Electricity for off grid villages

The project on introducing of the PV micro solar power systems for electrification of off grid mountain villages was implemented in 87 villages in Georgia and aimed to eliminate energy poverty. It was financed by State Budget, implemented with technical assistance of USAID.

MD

Armenia, Yerevan: Thermal insulation of 9-storeyed building

The UNDP-GEF "Improving Energy Efficiency in Buildings" project, in cooperation with the Municipality of Yerevan, carried out the first ever large-scale thermal insulation of a multi-apartment building in Armenia. 

MD

Georgia, Zugdidi: Renewable energy for heating

A modern sustainable heating system was introduced in a Kindergarten in Zugdidi (Georgia) that uses local biomass (hazelnut shell) as a fuel.

MD

Moldova, Chisinau: Improving of the heating system in multy-apartment building

This 7-storeyed multi-apartment building, located in Chisinau, is the first example in the Republic of Moldova where the old heating and domestic hot water (DHW) systems were completely redesigned and replaced with the joint efforts of the Association of co-owners, the district heating (DH) company Termoelectrica and each of individual apartment owner.

MD

Moldova, Calarasi: The most energy-efficient public building in Moldova

The most energy-efficient public building in Moldova is DoReMiCi kindergarten in Calarasi (50 km from Chisinau). It has been designed and built according to German passive house standards.

MD

Armenia, Yerevan: Energy efficient modernization of street lighting systems

The energy efficiency in the municipal lighting system of Yerevan was improved via the introduction of new lighting solutions based on light emitting diodes (LED) technologies.

MD

Ukraine, Vinnytsia: Bazhenova street biomass & gas boiler house

The boiler-house serving the residents of Bazhenova district in the city of Vinnytsia underwent complete rehabilitation.

MD

Georgia, Tbilisi: Tbilisi ‘green’ buses

In the capital city of Georgia, Tbilisi, a fleet of low-floor and low-emission buses conforming to high safety standards and EU regulations replaced the old polluting buses with no air conditioning and unsuited to the needs of elderly or disabled people.

MD

Georgia, Tbilisi: Energy efficiency measures at Tbilisi baby house

Energy efficiency measures at Tbilisi Baby House aimed at: improving the comfort level in the buildings; decreasing the energy consumption and the energy bill as well as contributing to the decrease of GHG emissions to the atmosphere and in general improving the environmental situation in Georgia.

MD

Armenia, Spitak: Sustainable solar energy generation

Within the EU-funded « Access to Renewable and Efficient Energy in Vayk and Spitak Municipalities » (AREEM) project, replicable and efficient models of energy-saving schemes are developed and tested in the municipalities of Spitak and Vayk through the use of efficient measures and renewable energy sources in residential and public buildings.The project is implemented by Habitat for Humanity Armenia Foundation.

MD

Belarus, Polack: From energy efficiency to urban mobility

A participatory approach was added in the development of the Sustainable Urban Mobility Plan for the city of Polack.

MD

Belarus, Minsk, Hrodna and Mahiliou: Improving energy efficiency in residential buildings

The “Improving Energy Efficiency in Residential Buildings” project, managed by the United Nations Development Programme (UNDP) and the Global Environment Facility (GEF), aims at removing legislative, institutional and technological barriers to improve energy efficiency in new residential buildings in Belarus.

MD

Ukraine, Lutsk: Energy efficiency improvements in public buildings in Lutsk

8 low-energy standards public buildings have been selected by the City of Lutsk to go through an energy efficiency improvement programme.

MD

Abonați-vă la știri