alt
CoM East: The Covenant of Mayors initiative Phase III

Available in English

alt
Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք. Դաշնագրի համակարգողների և աջակիցների դերը, 2020թ. փետրվար

 

Հասանելի է անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով:

alt
Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք. հիմնական տեղեկություն, 2020թ. փետրվար

 

Հասանելի է անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով:

Բաժանորդագրվեք նորություններին