აღნიშნული ვებ გვერდის მართვას და ტექნიკურ მხარდაჭერას ანხორციელებს მერების შეთანხმება - აღმოსავლეთით ოფისის კონსორციუმი, რომლის ლიდერია ენერგეტიკული ქალაქები/ Energy Cities და შედგება შემდეგი ორგანიზაციებისაგან Climate Alliance, კომუნალ კრედიტი / Kommunalkredit Public Consulting, უკრაინის ენერგოეფექტური ქალაქები/ Energy Efficient Cities of Ukraine, ენერგოეფექტურობასა და განახლებადი ენერგიის ალიანსი მოლდოვა Alliance for Energy Efficiency and Renewables Moldova AEER, ინტერაქცია/ Interakcia (ბელარუსი), ენერგოეფექტურობის ცენტრი (საქართველო) და სომხეთის თემების გაეთიანება/ Union of Communities of Armenia.

სამართლებრივი პასუხისმგებლობა

ვებგვერდზე ასახულ ინფორმაციაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრებათ მის ავტორებს, იგი შეიძლება არ ასახავდეს ევროკავშირის ხედვას. ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის ნებისმიერი სახით გამოყენებაზე პასუხისმგებლები არ არიან  არც ევროკავშირის შემოქმედებისა და ინოვაციების ასოციაცია და არც ევროკომიისი.  

ზოგადი მონაცემების პოლიტიკა

ევროკავშირის ზოგადი მონაცემების დაცვის რეგულაციის (GDPR) თანახმად,   მონაცემები კონფიდენციალურია და მომხმარებლის თანხმობის გარეშე არ გადაეცემა მესამე მხარეს 

„ჩემი შეთანხმება My Covenant“ მონაცემთა პოლიტიკა

მერების შეთანხმების ხელმომწერებსა და სხვა წევრებს ენიჭებათ „ჩემი შეთანხმება/My Covenant“-ის ვებგვერდის პაროლით დაცულ სივრცეზე წვდომა.  

„ჩემი შეთანხმება My Covenant“ მონაცემთა პოლიტიკასთან დაკავშირებული სრულ ინფორმაციის იხილავთ ამ ბმულზე.

პირადი საკონტაქტო ინფორმაციის მართვა

მხოლოდ მომხმარებელი ირჩევს გამოჩნდეს თუ არა მისი საკონტაქტო ინფორმაცია მერების შეთანხმება-ევროპის ვებგვერდზე, ამისათვის საჭიროა:

  • ვებგვერდზე პროფილის შევსებისას მონიშნოს შესაბამისი ველი, რითაც მიუთითებს რომ სურთ ინფორმაცია აისახოს მერების შეთანხმება-ევროპის ვებგვერდზე.
  • ნებისმიერ დროს შეუძლიათ შეცვალონ პირადი მონაცემების პარამეტრები.

საკონტაქტო ინფორმაციასთან დაკავშირებით გთხოვთ მიმართოთ.

პირადი მონაცემების განახლება ან წაშლა

მომხმარებელს ნებისმიერ დროს შეუძლია განაახლოს ან წაშალოს მონაცემები. ამისათვის საჭიროა შეხვიდეს ექსტრანეტში და შესაბამისად შეცვალოს პროფილი (“ჩემი ანგარიში/My account” > “ჩემი გუნდი/My team”).

ხელმოწერის გაუქმება შესაძლებელია ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript. ელ.მისამართზე შესაბამისი შეტყობინების გაგზავნით.

როგორ ვიცავთ თქვენს პირად მონაცემების?

ჩვენი მიზანია  პირადი  მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ჩვენს მიერ ინტერნეტში განთავსებულ ინფორმაციასთან არასანქცირებული წვდომის თავიდან აცილების მიზნით შემუშავებულია ფიზიკური, ელექტრონული დამმართველობით პროცედურები. მომხმარებლის პირად მონაცემებზე წვდომა მკაცრ უსაფრთხოების ზომებს გადის მაგალითად, როგორიც არის დაშფრვა და წვდომის კონტროლი.

ჩვენი გამომწერების ელ.ფოსტის მისამართების დაცულობა

ხელმომწერებს მუდიმვად ეგზავნებათ განახლებული ინფორმაცია.

სერვერების პროგრამული  უზრუნველყოფა ხელმომწერებთან დაგზავნილ ელ. ფოსტის მისამართებთან წვდომის უფლებას მხოლოდ ავტორიზებულ მომხმარებლს ანიჭებს. ვებგვერდზე დარეგისტრირებული ელ. ფოსტის მისამართები კონფიდენციალურია.

ამავდროულად რადგან ჩვენ არ ვართ ამ პრორგამული უზრუნველყოფის ავტორები, შესაბამისად პასუხს არ ვაგებთ ხელმომწერთა ანონიმურობის დაცვასთან დაკავშირებულ ცალკეულ შეცდომებზე, რომელიც შესაძლოა მოხდეს აღნიშნული პროგრამის მიერ.

პასუხისმგებლობა

თითოეული მომხმარებელი პასუხისმგებელია მის მიერ განთავსებულ ინფორმაციაზე. მომხმარებელი პირადად არის პასუხისმგებელი მერების შეთანხმების ვებგვერდზე, მის პროფილში მოცემულ ინფორმაციაზე.  ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებლები მომხმარებლის პროფილში მოცემული ინფორმაციის ნებისმიერი სახით გამოყენებასთან დაკავშირებით. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელნი მესამე მხარის ქმედებებზე, მათ მიერ შემოთავზებულ ნებისმიერ პროდუქტზე და სერვისზე.

კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე გთხოვთ მოგვმართოთ/

ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript..

ორშაბათი, 11 ნოემბერი 2019 08:53

Road Show on the Energy Efficiency Fund

Written by
გვერდი 1 სულ 81

სიახლეების გამოწერა