CoM East Şekillerdeki

Bələdiyyə başçıları - Şərq cəmiyyəti

365 İmzalayanlar
13 Tərəfdarlar
25 Koordinatorlar
6 Ölkələr
29,606,727 Vətəndaşlar

Filter by

CoM Şərq İştirakçıları 2020-ci ilə qədər azaltmağı qərara aldılar:
Emissiyaları CO2
24,393,427 tCO2/il
Aşağıdakı nümunələrdən birinə bərabərdir:
Əkin 1,108,792,130 ağaclar*
Egzoz 15,636,812 yeni avtomobillər**
Dəyişdirin816,434,395 köhnə ampüller LED***
  • *CO2 ağacın absorbsiyası - 22 kq CO2 hər il
  • **CO2 yeni maşının emissiyası - 1.56 t CO2hər il
  • ***Bir İL-nin LED lampası ilə dəyişdirilməsi emissiyanın azaldılmasına gətirib çıxarır 0.029 t CO2 hər il
Enerji istehlakı
38,732,714 MVts/il
Bərabərdir
İllik istehlak ev 3 558 275 evlər

Bültenimize abunə olun